หน้าหลัก | Cockpit Report | ประมวลผลตัวชี้วัด | ข้อมูลประกอบตัวชี้วัด | ช่วยเหลือ  
รายงานประเมินผลตัวชี้วัด
ปี QOF :  
จังหวัด : อำเภอ :
ยุทธศาสตร์ :
กลุ่มตัวชี้วัด :
 
 
 
กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วคลิก "ประมวลผล"
 
 
 
คณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขต 12 
โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 138, 139 โทรสาร 0 7461 2344 
มีผู้เข้าชมแล้ว 61,526 ครั้ง นับจาก 1 พ.ย. 2558 ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 คน
Copyright © 2014 (Version : 2014.12)