Login เข้าสู่ระบบ
ผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
   
รหัสยืนยัน
:
 
เมนูหลัก
 
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
.....เปิดให้กรอกข้อมูล ไตรมาส 4 แล้วครับ.....
คำแนะนำสำหรับการใช้งาน ประจำ 2559 ให้ดำเนินการตามหัวข้อดังนี้

ผู้ดูแลระบบระดับจังหวัด

  1. มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัดให้มีผู้รับผิดชอบให้ครบทุกตัวชี้วัด (เมูจัดการระบบ -> กำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด)
  2. มอบหมายการบันทึกข้อมูลระดับจังหวัดให้มีผู้รับผิดชอบทุกรายการข้อมูล (เมูจัดการระบบ -> มอบหมายบันทึกข้อมูลระดับจังหวัด)
  3. ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลตัวชี้วัด ทั้งระบบ

ผู้ดูแลระบบระดับอำเภอ

  1. มอบหมายการบันทึกข้อมูลระดับอำเภอให้มีผู้รับผิดชอบทุกรายการข้อมูล (เมูจัดการระบบ -> มอบหมายบันทึกข้อมูลระดับอำเภอ)
  2. ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลตัวชี้วัดของอำเภอ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/อำเภอ

  1. ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลตัวชี้วัดของจังหวัด/อำเภอ ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลระดับจังหวัด/อำเภอ
  2. บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ครบถ้วนตามช่วงเวลาที่กำหนด รายละเอียดต่าง ๆ ให้ศึกษาจากคู่มือการใช้งาน ซื่งสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าแรกของเวปไซต์ 
ใช้ User name และ Password เดียวกับปีงบประมาณ 2558 (ผู้ดูแลระบบระดับจังหวัด / คปสอ. สามารถดู Username และ Password ของผู้ใช้งานได้ โดยการ Login -> จัดการระบบ -> จัดการผู้ใช้งาน)
เปิดให้กรอกรายงานไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 แล้วครับกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยครับ สำหรับข้อมูลตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม เนื่องจากขณะนี้ Script ดึงข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จ จึงเปิดให้บันทึกข้อมูลเข้ามาเป็นการชั่วคราวก่อน เมื่อ Script เสร็จแล้ว ค่อยประมวลผลจาก 43 แฟ้มแทน หากมีข้อสอบถามประการใด สามารถถามไว้ทางกระดานข่าวได้ครับ
*** ไม่มีข่าว
กระดานข่าวถาม - ตอบ
ขอตัวชี้วัด Template ปี 60 ระดับเขต (เมือ 20 กันยายน 2559 10:51 น. อ่าน 560 ตอบ 0 ตอบล่าสุดเมื่อ ... )
ขอ template ตัวชี้วัด service plan 020902-020904 ค่ะ (เมือ 11 กรกฎาคม 2559 16:32 น. อ่าน 326 ตอบ 0 ตอบล่าสุดเมื่อ ... )
ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ระดับของโรงพยาบาล (เมือ 8 กรกฎาคม 2559 09:25 น. อ่าน 294 ตอบ 0 ตอบล่าสุดเมื่อ ... )
ช่วยตรวจสอบการดึงข้อมูลเพื่อประเมินผลตัวชี้วัด (เมือ 6 กรกฎาคม 2559 14:53 น. อ่าน 271 ตอบ 0 ตอบล่าสุดเมื่อ ... )
ลืม user และรหัสผ่าน (เมือ 30 มิถุนายน 2559 10:21 น. อ่าน 268 ตอบ 0 ตอบล่าสุดเมื่อ ... )
ไม่มี Template ตัวชี้วัด (เมือ 13 มิถุนายน 2559 14:28 น. อ่าน 282 ตอบ 1 ตอบล่าสุดเมื่อ 21 มิถุนายน 2559 13:44 น.)
กระทู้สำหรับรายงานข้อผิดพลาดของระบบ (เมือ 17 พฤษภาคม 2559 15:40 น. อ่าน 2905 ตอบ 0 ตอบล่าสุดเมื่อ ... )
 
คณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขต 12 
โทรศัพท์ 0 7460 6406 ต่อ 138, 139 โทรสาร 0 7460 6427 
มีผู้เข้าชมแล้ว 25,856 ครั้ง นับจาก 25 พฤษภาคม 2559 ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 คน
Copyright © 2014 (Version : 2016.05)