หน้าหลัก | Cockpit | ข้อมูลตัวชี้วัด | ประมวลผลตัวชี้วัด | บันทึกข้อมูล | จัดการระบบ
รายงานประเมินผลตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ :  
จังหวัด : อำเภอ :
ยุทธศาสตร์ :
กลุ่มตัวชี้วัด :
 
กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วคลิก "ประมวลผล"
 
 
 
คณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขต 12 
โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 138, 139 โทรสาร 0 7461 2344 
มีผู้เข้าชมแล้ว 42,752 ครั้ง นับจาก 1 ธันวาคม 2557 ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 คน
Copyright © 2014 (Version : 2014.12)