คณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายบริการที่ 12 
โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 138, 139 โทรสาร 0 7461 2344 
มีผู้เข้าชมแล้ว 131,437 ครั้ง นับจาก 1 เมษายน 2557
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 คน